منتظر تماس شما هستیم

هرگونه پیام و نظر شما که از طریق این فرم برای ما ارسال شود، برای تیم سرو سبز  ارزشمند و به آن ترتیب اثر داده خواهد شد. به منظور پیگیری و نتیجه بهتر لطفاً اطلاعات را بصورت کامل وارد کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

تعهدات ما در قبال مشتریانمان

همانطور که قبلاً گفته شد، مدیران تجارت نیکو، مسیری را رفته اند که در آن از صفر شروع کرده و اکنون در بازار تجارت و اقتصاد صاحب برند و کسب و کاری موفق هستند.

تعریف موفقیت در افراد و اذهان مختلف متفاوت است.

ما برآنیم تا هر آنچه خود انجام داده ایم و تجربه کرده ایم، اگر موفقیت آمیز بوده است، شما را به انجام آن تشویق کنیم و اگر در برخی نقاط با شکست مواجه شده ایم شما را از آن رفتار برحذر داریم.

مدعی این نیستیم که در کارنامه خود شکست نداشته ایم، که اگر غیر از این بود جای شک و شبهه داشت، اما متعهد هستیم تا مسیر موفقیت را بی کم و کاست به همراهان خود نشان دهیم.

بازار امروز ایران و جهان بسیار متغیر و متلاطم است، از اینرو آنانکه در این مسیر با ما می مانند از آموزشهای بروز و جدید ما بهره مند خواهند شد و کسانیکه به زعم خود راه بهتری را می جویند در این مسیر از ما جدا خواهند شد.

همراه کسانی هستیم که ما را همراهی کنند و این افراد بخشی مهم از تیم تجارت نیکو هستند.